niedziela, 19 listopada 2017

XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Lublińcu


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa

w XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

"Biblioteka w działaniu - działanie w Bibliotece"  

 
 
 
 
 
 
 
 
Miło nam poinformować,

XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

odbędzie się

                               20 marca 2018r. (wtorek) w godz. 9.30 - 16.00

w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9.

 Forum odbędzie się pod honorowym patronatem


pana mgra Jarosława Wieczorka Wojewody Śląskiego

                                      pani mgr Urszuli Bauer Śląskiego Kuratora Oświaty

        
          pana mgra Edwarda Maniury Burmistrza
Miasta Lublińca.

Patronat medialny:  


http://www.glos.pl/

Sponsorzy:Materiały promocyjne przekaże Burmistrz Miasta Lublińca.

„Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe wydawca "Guliwera" przekaże egzemplarze czasopisma.

 

Wydawnictwo "Głos Nauczycielski" przekaże egzemplarze Tygodnika.

   Wydawnictwo Literatura


Wydarzenie programu eTwinning.
 

FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO to spotkanie o charakterze naukowym i integracyjnym, które ma swoją tradycję. I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego zorganizowane zostało w Częstochowie w dniu 23 marca 2005 roku, kolejne: w Bielsku-Białej (2006), Katowicach (2007, 2010. 2017), Rybniku (2008), Częstochowie (2009, 2014), Bielsku-Białej (2011), Cieszynie (2012), Sosnowcu (2013), Dąbrowie Górniczej (2015), Zabrzu (2016).


Podczas Forum spotykają się bibliotekarze bibliotek szkolnych, publicznych, naukowych, specjalistycznych i kościelnych oraz osoby związane z czytelnictwem i książką, by omawiać sprawy zawodowe, wymieniać doświadczenia i rozwiązywać bieżące problemy.Planowany przebieg konferencji:
9.00 - 9.30 Rejestracja i zwiedzanie wystaw

9.30 Powitanie zebranych
9.45 Przemówienia gości
10.15 Referaty cz. 1

12.30 Przerwa kawowa, zwiedzanie wystaw

13.00 Referaty cz. 2
14.45 Dyskusja
15.15 Podsumowanie
15.30 Zamknięcie obrad.


Podczas XIV Forum wysłuchamy referatów, które wygłoszą:

Biblioteka: Między aktywnością a pasywnością - prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Biblioteka Śląska w Katowicach;

Model kompetencyjny bibliotekarza i pracownika informacji - dr Małgorzata Gwadera, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego;

„Czy w bibliotece jest miejsce na sztukę?” (10-letnia retrospekcja wystaw Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej Karwina) - Barbara Kołatek, Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska);

Recepta na najlepszą bibliotekę publiczną. Jak to robią w Barcinie - prof. UKW dr hab. Zdzisław Gębołyś, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

"Guliwer - czasopismo o książce dla dziecka" w działaniach Biblioteki Śląskiej w Katowicach - dr Edyta Antoniak-Kiedos, Biblioteka Śląska w Katowicach;

Działania promujące edukację czytelniczą i medialną w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie - Anna Dąbrowska, Anna Hiller, PBP RODN "WOM" w Częstochowie;

Bibliotekarz i jego rola w promocji regionu - Łukasz Żywulski, Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Heneczka w Piekarach Śląskich;
 
Wartości w polskiej literaturze dla dzieci - Wiesława Jędrzejczykowa, Redaktor Naczelna Wydawnictwa Literatura;
 
Gazeta szkolna formą promocji szkoły i biblioteki Alina Grabna, Zespół Szkól Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie;

Słucham-czytam-myślę”. Projekty biblioteczne w programie eTwinning europejskiej współpracy szkół - Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, dr Renata Sowada, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.


Program XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego


Zgłoszenie udziału w Forum


Udział w XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego jest nieodpłatny, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Forum.

Rejestracja za pomocą kart zgłoszenia została zamknięta.

Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa na adres klementinum@autograf.pl.

UWAGA: Będzie możliwość rejestracji także w dniu konferencji na miejscu i otrzymania zaświadczenia o udziale w Forum.

 Dziękujemy za zgłoszenia!Organizatorzy:

Organizatorzy:
- Miejski Dom Kultury w Lublińcu;


- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia "WOM" w Częstochowie, Filia w Lublińcu;Współpraca:

- Biblioteka Śląska ;   


- Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska); 
- Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

- Okręgowa Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach- Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu;- Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.