Wojewódzki Konkurs dla Nauczycieli Bibliotekarzy

Wojewódzki Konkurs "eTwinning w bibliotece" 2023


W imieniu Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie zapraszamy Nauczycieli Bibliotekarzy do udziału w Konkursie Wojewódzkim "eTwinning w bibliotece". 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu infografiki online przez nauczyciela bibliotekarza/ nauczycieli bibliotekarzy danej szkoły/ biblioteki pedagogicznej. Infografika może zostać wykonana np. na platformie genial.ly czy canva.com.

Konkurs rozegrany zostanie w dwu kategoriach: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Każda szkoła może zgłosić 1 infografikę dotyczącą 1 projektu. 

Termin zgłoszeń został przedłużony do 5 maja 2023 r. 

Zgłoszenie infografiki do konkursu należy przesłać na adres: wszystkoobibliotece@gmail.com.

Konkurs podsumujemy podczas XIII Regionalnej Sesji Popularyzatorskiej w Częstochowie.  

Więcej informacji o Wojewódzkim Konkursie "eTwinning w bibliotece"  -  tutaj.


------------------------------------------------------------

Wojewódzki Konkurs "(Nie)zwykła biblioteka" 2021


Podczas XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego dokonano podsumowania Wojewódzkiego Konkursu na Plakat dla Bibliotekarzy i Nauczycieli Bibliotekarzy "(Nie)zwykła biblioteka".

W Komisji Konkursowej pracowały panie: dr hab. Dagmara Bubel, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, przewodnicząca Komisji oraz członkinie dr Katarzyna Zalewska, przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie, Anna Hiller i Anna Dąbrowska, nauczycielki bibliotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 1 miejsca następującym nauczycielkom bibliotekarkom: 

p. Alinie Grabnej (Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie), 

p. Izabeli Jurze (Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie), 

p. Barbarze Brewce (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu), 

p. Marcie Kaliszuk (Szkoła Podstawowa nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie),

 p. Katarzynie Palidze (Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej).

Komisja przyznała także  nagrodę specjalną uczennicy klasy 3 Adzie Kulińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 30 im. por. M. Brzeskiego w Częstochowie.

Sponsorem nagród dla nauczycielek bibliotekarek jest Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej. Nagrode specjalna ufundowal Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie, a dyplomy przygotowały nauczycielki bbliotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Organizatorami konkursu byli: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie,  Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Nagrody i dyplomy prześlemy, prosimy o cierpliwość.

Laureatom gratulujemy!