Program XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Lublińcu


XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Lublińcu

Biblioteka w działaniu działanie w Bibliotece”

20 marca 2018r. Miejski Dom Kultury, ul. Plebiscytowa 9 w Lublińcu 
9.30 Powitanie zebranych

9.45 Przemówienia gości

10.15 - 10.45 Biblioteka: Między aktywnością a pasywnością - prof. dr hab. Jan Malicki, Biblioteka Śląska

10.45 - 11.15 Model kompetencyjny bibliotekarza i pracownika informacji - dr Małgorzata Gwadera, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego

11.15 - 11.45 Czy w bibliotece jest miejsce na sztukę?” (10-letnia retrospekcja wystaw Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej Karwina) - mgr Barbara Kołatek, Biblioteka Regionalna w Karwinie

11.45 - 11.55 Lubliniecka Biblioteka - wczoraj i dziś - mgr Joanna Brzezina, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu
Muzeum Pro Memoria Edith Stein - mgr Magdalena Oberska, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu

11.55 - 12.05 Słucham-czytam-myślę”. Projekty biblioteczne w programie eTwinning europejskiej współpracy szkół - mgr Miłosława Pasternak, mgr Izabela Sitek, dr Renata Sowada, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie


12.05 - 12.30 Wartości w polskiej literaturze dla dzieci - Wiesława Jędrzejczykowa,

Redaktor Naczelna Wydawnictwa Literatura

12.30 - 13.00 Przerwa kawowa, zwiedzanie wystaw


13.00 - 13.30 Recepta na najlepszą bibliotekę publiczną. Jak to robią w Barcinie - prof. UKW dr hab. Zdzisław Gębołyś, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

13.30 - 13.50 "Guliwer - czasopismo o książce dla dziecka" w działaniach Biblioteki Śląskiej w Katowicach - dr Edyta Antoniak-Kiedos, Biblioteka Śląska

13.50 - 14.10 Działania promujące edukację czytelniczą i medialną w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie - mgr Anna Dąbrowska, mgr Anna Hiller

14.10 - 14.30 Bibliotekarz i jego rola w promocji regionu mgr Łukasz Żywulski,

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

14. 30 - 14. 50 Gazeta szkolna formą promocji szkoły i biblioteki mgr Alina Grabna, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

14.50 - 15.05 Dyskusja

15.05 15.15 Podsumowanie konferencji