V Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie (2009)

V FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
25 MARCA 2009 (ŚRODA) GODZ. 9.00 - 15.00

Temat: Przyszłość bibliotek – biblioteki przyszłości

MIEJSCE: CENTRUM KONGRESOWE AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE, UL. PUŁASKIEGO 4/6

Honorowy patronat: Marszałek Województwa Śląskiego - dr Bogusław Śmigielski
Wojewoda Śląski - mgr Zbigniew Łukaszczyk
Śląski Kurator Oświaty - mgr Stanisław Faber
Prezydent Miasta Częstochowy - dr inż. Tadeusz Wrona

Patronat Medialny: 
Lokalny patronat medialny:  

 "Częstochowski Biuletyn Oświatowy"
 
 
¤ Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie,
¤ Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie,
¤ Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej,
¤ Biblioteka Publiczna w Częstochowie,
¤ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie,
¤ Akademia Polonijna w Częstochowie,
¤ Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku - Białej,
¤ Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.


Cel:
- promocja działalności biblioteki,
- zwrócenie uwagi na istotne funkcje biblioteki,
- integracja środowiska bibliotekarzy,
- wymiana doświadczeń zawodowych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
- zadania biblioteki w społeczeństwie informacyjnym,
- współczesne funkcje biblioteki,
- nowe technologie w bibliotece,
- przyszłość bibliotek,
- biblioteka w przyszłości,
- bibliotekarz wobec nowych wyzwań,
- działalność promocyjna bibliotek,
- biblioteka szkolna a nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Uczestnicy:
Nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, prelegenci, zaproszeni goście, media.

PROGRAM V FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

9.00 Powitanie zebranych i otwarcie konferencji - dr Renata Sowada

9.05 – 9.30 Wystąpienia gości

Prezentacja Akademii Polonijnej – dr Dagmara Bubel, Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie

9.30 – 9.50 Częstochowa literackaprof. dr hab. Elżbieta Hurnikowa, Kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej XX w. i Literatury Najnowszej Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

9.50 – 10.05 Současná knihovna a jiné paměťové instituce? - Doc. PhDr. Milada Písková, CSc., Instytut Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska)

10.05 – 10.20 E-learning - nowe zadania dla bibliotek. Wybrane aspektydr Renata Frączek, dr Izabela Swoboda, Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10.20 – 10.40 Information or Knowledge Society?PhDr. Jindra Planková, Ph.D., Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska)

10.40 – 11.00 Usługi elektroniczne Słowackiej Biblioteki Narodowej krokiem w przyszłośćdr Darina Janovska, mgr Tomasz Trancygier, Słowacka Biblioteka Narodowa w Martinie (Republika Słowacji)

11.00 – 11.10 „Poradnik Bibliotekarza” – czasopismem edukacyjnym - mgr Jadwiga Chruścińska, redaktor naczelna „Poradnika Bibliotekarza”

11.10 – 11.25 Biblioteka szkolna z globalnej perspektywy - próba podjęcia zagadnienia roli nauczyciela bibliotekarza i biblioteki szkolnej w społeczeństwie wiedzy - mgr Katarzyna Urbaniec, Bielski Oddział TNBSP

11.25 – 11.30 Prezentacja wydawnictwa ProgMan


11.30 – 12.00 PRZERWA KAWOWA


12.00 – 12.20 Futurystyczna wizja "śmierci książki". Konsekwencje społeczne i psychologicznedr Małgorzata Gwadera, Zakład Czytelnictwa Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

12.20 - 12.40 W stronę bibliotekarstwa na miarę czasów - mgr Remigiusz Lis, wicedyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach

12.40 – 13.00 Małe Okno na wielki świat - dr Halina Molin, dyrektor Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska)

13.00 – 13.20 Czy biblioteka ma przyszłość? Rozważania bibliotekarki z 30 - letnim stażemmgr Helena Legowicz, Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska)

13.20 – 13.35 Działania promocyjne biblioteki na przykładzie Biblioteki Publicznej im. W. Biegańskiego w Częstochowiemgr Beata Grzanka, zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej w Częstochowie

13.35 – 13.50 O bibliotekach przyszłości czy raczej o przyszłości bibliotek - mgr Bogusława Nasalska, Bielski Oddział TNBSP

13.50 – 14.00 Kolekcja przewodników turystycznych tworzona w Bibliotece Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie jako forma promocji zbiorów - mgr Barbara Andrzejewska, Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

14.00 – 14.15 Idea Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiegodr Renata Sowada, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie

14.15 – 14.45 Dyskusja. Rozwiązanie konkursów

14.45 – 15.00 Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji


Od godz. 15 - zwiedzanie Biblioteki Akademii Polonijnej i Starej Biblioteki Jasnogórskiej.


Prosimy o punktualne przybycie. Rejestracja uczestników od godz. 8.15.
Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie konferencji.


TRANSMISJA INTERNETOWA: strona internetowa Akademii Polonijnej.


Teksty referatów wygłoszonych podczas Forum zostaną udostępnione
na łamach Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego i czasopism bibliotekarskich.List gratulacyjny prof. Jerzego Buzka TUTAJ
STARA BIBLIOTEKA JASNOGÓRSKA

otwiera swoje podwoje dla uczestników Forum.
Za zgodą Przeora Klasztoru Jasnogórskiego grupa 30 uczestników, w dwóch turach po 15 osób, zwiedzi Starą Bibliotekę na Jasnej Górze - perłę wśród bibliotek polskich.
Udział w zwiedzaniu wezmą goście z zagranicy oraz prelegenci, a także osoby wytypowane przez organizatorów Forów w poprzednich latach.
Przewidzieliśmy minimum 4 miejsca dla uczestników naszych konkursów. Zapraszamy więc do uczestnictwa w konkursach.
Oczywiście nadal pozostaje możliwość zwiedzenia Biblioteki Akademii Polonijnej zgodnie z programem.
INFO O STAREJ BIBLIOTECE JASNOGÓRSKIEJKONKURSY DLA UCZESTNIKÓW FORUM:

1. KONKURS - WIZYTÓWKA Nowość - TUTAJ!!!


2. KONKURS DLA UCZESTNIKÓW V FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO TUTAJ


3. KONKURS REJESTRACJA E-MAIL TUTAJ
Termin zgłoszeń do tego konkursu minął 20 marca 2009.


4. KONKURS INTERNETOWY DLA BIBLIOTEKARZY TUTAJ
Termin zgłoszeń do tego konkursu minął 15 marca 2009.
Otrzymaliśmy 14 zgłoszeń, około 20 osób zaangażowało się w działania konkursowe.
Informacja na stronie konkursu.

Nagrody - wydawnictwa multimedialne: sponsorowane przez firmę ProgMan Software progman.jpg
1 x program Biblioteka Szkolna;
1 x program Dyplomy.

Nagrody książkowe - sponsorowane przez:
1. Wydawnictwo Szkolne PWN,
2. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP,
3. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - wydawcę miesięcznika Poradnik Bibliotekarza,
4. Wydawnictwo REA.

Urząd Miasta Częstochowy przekazał wydawnictwa oraz płyty DVD na nagrody oraz materiały promocyjne miasta dla uczestników Forum.
 

EKSPOZYCJA WYDAWNICTW:

Podczas Forum swoją ofertę prezentować będą m.in.:
1. ProgMan Software,
2. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP,
3. Wydawnictwo Szkolne PWN,
4. Wydawnictwo "Głos Nauczycielski" - wydawca tygodnika Głos Nauczycielski,
5. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - wydawca miesięcznika Poradnik Bibliotekarza,
6. Agencja Sukurs - wydawca miesięcznika Biblioteka w Szkole,
7. Wydawnictwo Raabe - wydawca dwumiesięcznika Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji,
8. Wydawnictwo REA,
9. Wydawnictwo Pointa,
10.Wydawnictwo Videograf II.
 

REJESTRACJA UCZESTNICTWA:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Ubezpieczenie we własnym zakresie.
Informacje:
klementinum@autograf.pl

Rejestracja e-mailowa została zakończona w dniu 20 marca 2009.
Zarejestrowało się 286 uczestników Forum.

Rejestracja pozostałych uczestników będzie możliwa w recepcji Forum w dniu konferencji
.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Osobom niezarejestrowanym nie zapewniamy wszystkich materiałów konferencyjnych.

 
DOJAZD: Mapa Częstochowy - strona internetowa Urzędu Miasta Częstochowy
LOKALIZATOR INTERNETOWY: Zumi.pl
KOMUNIKACJA: inne informacje
Mapa płatnej strefy parkowania w Częstochowie :TUTAJ
Proponujemy bezpłatne parkowanie w okolicy Jasnej Góry - parkingi wzdłuż ulic: 7 Kamienic, św. Barbary.

W Forum będą uczestniczyć przedstawiciele firmy LANius s.r.o. - dystrybutora programów komputerowych dla bibliotek w Republice Czeskiej - wchodzącego na rynek polski.Strona jest sukcesywnie aktualizowana. Zapraszamy więc do wielokrotnego jej odwiedzania.
Aktualizacja: 06.04.2009Kolejne planowane Fora Bibliotekarzy Województwa Śląskiego:
2010 - Katowice (Biblioteka Śląska),
2011 - Bielsko - Biała.

Kolejne planowane spotkania bibliotekarzy w Częstochowie:
VI Regionalne Forum Bibliotekarzy - październik 2009,
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach" - październik 2010.
 

V Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie
25 marca 2009 - sprawozdanie

Po raz piąty bibliotekarze bibliotek szkolnych, publicznych, naukowych, specjalistycznych i kościelnych oraz osoby związane z czytelnictwem i książką w liczbie ponad 300 zgromadzili się, by uczestniczyć w Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. Tegoroczny temat Forum to Przyszłość bibliotek – biblioteki przyszłości.

Konferencja miała miejsce 25 marca 2009 roku w Centrum Kongresowym Akademii Polonijnej w Częstochowie. Uczestnikami byli nie tylko bibliotekarze z województwa śląskiego, ale z województw sąsiednich: opolskiego, łódzkiego, małopolskiego, a także z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.
Tematyka konferencji skoncentrowana była na zadaniach biblioteki w społeczeństwie informacyjnym i jej współczesnych funkcjach, nowych technologiach, działalności promocyjnej i przyszłości bibliotek.

Honorowy patronat nad Forum sprawowali: Marszałek Województwa Śląskiego - dr Bogusław Śmigielski, Wojewoda Śląski - mgr Zbigniew Łukaszczyk, Śląski Kurator Oświaty - mgr Stanisław Faber, Prezydent Miasta Częstochowy - dr inż. Tadeusz Wrona. Patronat medialny sprawowały: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”; lokalnie - „Gazeta Częstochowska” i „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”.

Konferencję zorganizowały: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, Biblioteka Publiczna w Częstochowie, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie, Akademia Polonijna w Częstochowie, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku - Białej, Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń bibliotekarskich, ZNP, Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, posłowie Ziemi Częstochowskiej, a także zaproszeni goście.
Zgromadzonych powitała i konferencję prowadziła dr Renata Sowada przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. W prowadzeniu obrad wspierała ją pani Anna Przygódzka przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie.

Owocnych obrad życzyli zgromadzonym posłowie Ziemi Częstochowskiej: Jadwiga Wiśniewska, Halina Rozpondek, Szymon Giżyński i Krzysztof Matyjaszczyk. W imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy głos zabrała pani Anna Pawłowska, sekretarz miasta. W imieniu Zarządu Okręgu Śląskiego SBP pozdrowiła zebranych pani przewodnicząca Sylwia Błaszczyk, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe reprezentował prezes prof. dr hab. Marian Głowacki. Ponadto odczytane zostały listy: od prof. Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, od pani Elżbiety Stefańczyk, przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pani Bogumiły Urban, przewodniczącej Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach, pani Danuty Brzezińskiej, wiceprezes Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Jako gospodarz przemówiła J. M. Rektor Akademii Polonijnej dr Dagmara Bubel.

Referat inauguracyjny wygłosiła pani prof. dr hab. Elżbieta Hurnikowa z Zakładu Historii Literatury Polskiej XX w. i Literatury Najnowszej Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jego temat to Częstochowa literacka może być dwojako interpretowany jako literatura i pisarze Częstochowy oraz Częstochowa w literaturze. Pani Profesor zwróciła uwagę na kulturotwórczą rolę naszego miasta i przypomniała znanych twórców współczesnej literatury polskiej związanych z nim, tj. Władysława Sebyłę, Jerzego Liberta, Halinę Poświatowską oraz Ludmiłę Marjańską. To poeci i pisarze urodzeni w Częstochowie, a ich biografie właściwie mieszczą się (z wyjątkiem Ludmiły Marjańskiej) w obrębie XX wieku. Profesor Hurnikowa wskazała najważniejsze dzieła literatów. Wspomniała także o prozie Ludmiły Marjańskiej i jej powrotach po latach do Częstochowy.

Současná knihovna a jiné paměťové instituce? (Współczesna biblioteka i inne instytucje informacji) to tytuł referatu doc. PhDr. Milady Pískovej, CSc. z Instytutu Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska). Na początku swojego wystąpienia prelegentka przekazała serdeczne pozdrowienia od bibliotekarzy śląskich, morawskich i czeskich, pracujących w Republice Czeskiej, dla bibliotekarzy zgromadzonych na Forum. W referacie przedstawiono współczesne bibliotekarstwo w Republice Czeskiej, otwarte na zmiany związane z wyzwaniami współczesności. Przedstawiono współczesną bibliotekę, oprócz muzeów i archiwów, jako depozytariusza pamięci zbiorowej. Interesujące było przedstawienie niestandardowych funkcji biblioteki, takich jak funkcji biblioterapeutycznej oraz centrum kulturalno – oświatowego otwartego na zagadnienia wykluczenia społecznego, kierującego swoją ofertę na przykład do osób bezdomnych.

E-learning - nowe zadania dla bibliotek. Wybrane aspekty to tytuł referatu przygotowanego przez panie dr Renatę Frączek i dr Izabelę Swobodę z Zakładu Bibliografii i Informacji Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prelegentki zastanawiały się nad miejscem biblioteki w przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej, przypominając jej główne zadania i funkcje. Analizowały literaturę przedmiotu oraz badania związane z e-learningiem, z których wynika, że studenci chętnie korzystają ze zdalnego nauczania, posługując się blogami, stronami internetowymi, wiki dziedzinowymi. Omówione zostały też metody, rodzaje, platformy nauczania na odległość w różnych ośrodkach. We wnioskach stwierdzono, że do obowiązków uczelni podejmującej się kształcenia (na odległość) powinno należeć stworzenie wirtualnej biblioteki.

Informační nebo znalostní společnost? (Społeczeństwo informacyjne czy społeczeństwo wiedzy?) tak zatytułowany referat wygłosiła PhDr. Jindra Plankova, Ph.D., z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska). Kanwą do dyskusji stała się tu rewolucja informatyczna XXI wieku. Informacja jest wszechobecna we współczesnym społeczeństwie. Wzrost ilości informacji wymusza jej segregację i opracowanie, ogromną rolę ma w tym procesie biblioteka, głównie biblioteka naukowa i specjalistyczna. Ważnym jest budowanie na fundamencie społeczeństwa zinformatyzowanego – społeczeństwa wiedzy, w którym rozwój technologiczny nie jest celem samym w sobie, ale służy do rozwoju cywilizacji.

Usługi elektroniczne Słowackiej Biblioteki Narodowej krokiem w przyszłość to temat wystąpienia dr Dariny Janovskiej i mgra Tomasza Trancygiera, ze Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie (Republika Słowacji). Wśród najważniejszych usług omówione zostały: bazy danych, możliwość korzystania bezpłatnego z dostępu do internetu, opracowania naukowe, biblioteki wirtualne. Wspomniano portal bibliotekarzy słowackich – Infolib. Pan Tomasz Trancygier promował miesięcznik Słowackiej Biblioteki Narodowej "Knižnica”.

Pan Paweł Górski z firmy ProgMan Software krótko omówił propozycje firmy skierowane do bibliotekarzy i bibliotek.

W przerwie obrad uczestnicy zapoznali się z ofertą wydawnictw: ProgMan Software, Agencji Sukurs, Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP, Wydawnictwa REA, Wydawnictwa Videograf II. Zgromadzeni zapoznali się z ofertą Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Częstochowie.
Urząd Miasta Częstochowy przekazał materiały promocyjne, które otrzymali zaproszeni wykładowcy, goście oraz uczestnicy spotkania.

Już po przerwie referat na temat Biblioteka szkolna z globalnej perspektywy - próba podjęcia zagadnienia roli nauczyciela bibliotekarza i biblioteki szkolnej w społeczeństwie wiedzy przedstawiła pani Katarzyna Urbaniec z Bielskiego Oddziału TNBSP. Pani Urbaniec zwróciła uwagą na proces globalizacji współczesnego świata oraz na internet jako narzędzie globalizacji. Przypomniała, że bibliotekarz to pracownik wiedzy skupiający uwagę na czytelniku. Otwarta i aktywna postawa nauczyciela bibliotekarza odgrywa tu istotną rolę, a jego zaangażowanie i umiejętności komunikacji z czytelnikiem, poparte przez czynniki zewnętrzne – władze lokalne, szkolne organy decyzyjne, środowisko nauczycieli w macierzystej placówce wpływają na jakość funkcjonowania biblioteki szkolnej.

Futurystyczna wizja "śmierci książki". Konsekwencje społeczne i psychologiczne to tytuł wystąpienia pani dr Małgorzaty Gwadery z Zakładu Czytelnictwa Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W oparciu o badania prelegentka stwierdziła, że zanika potrzeba czytania, a sama książka w swej tradycyjnej formie staje się przeżytkiem. O „śmierci książki” badacze mówią już od lat sześćdziesiątych XX w. Same komputery nie są zagrożeniem dla tradycyjnej lektury, ale realnym zagrożeniem dla książek stają się e-czytniki wykorzystujące e-papier. Autorka charakteryzuje krótko cyberjęzyk i zastanawiała się, czy hipertekstowy czytelnik XXI wieku będzie umiał samodzielnie myśleć? Stwierdza też, że kultura mediów elektronicznych nie jest w stanie zastąpić kultury książki tradycyjnej.

W stronę bibliotekarstwa na miarę czasów pod takim tytułem pan Remigiusz Lis, wicedyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach wygłosił swoje uwagi na temat bibliotekarstwa jako profesji, zastanawiając się na tym, jak ten zawód może czy też powinien dziś i w przyszłości wyglądać. Definiując społeczeństwo informacyjne uwzględnił jego różnorodne aspekty. Jednocześnie wskazał jego niedostatki i w związku z tym nisze, w których zapełnieniu biblioteki mogłyby wziąć udział (kompetencje komunikacyjne, dekontekstualizacja, tożsamość, komercjalizacja, więzi społeczne, pamięć). Biblioteka to dostęp i dystrybucja, a więc komunikacja. Społeczna funkcja bibliotek to tworzenie sfery publicznej (niewykluczającej) poprzez sprawne i efektywne dostarczanie ogólnodostępnych treści do wykorzystania przez edukację, kulturę, biznes i osoby prywatne. Wskazane zostały także deficyty i szanse bibliotekarstwa jako branży. W przyszłości bibliotekarstwo powinno być: obywatelskie, ekonomicznie efektywne, społecznie i „politycznie” ofensywne, publiczne i otwarte (w znaczeniu 2.0), między- i ponadinstytucjonalne, sieciowe i „glokalne”, „szybkie” i elastyczne innowacyjne, negocjacyjne i wspierające.

Małe Okno na wielki świat pod takim tytułem pani dr Halina Molin, dyrektor Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska) omówiła dwa przyszłościowe projekty. Pierwszy to system internetowy NWS dający możliwość prezentacji wirtualnej zbiorów (255 bibliotek). To bezpłatne wyszukiwanie literatury za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych. Wyszkiwanie odbywa się według znaków wyszukiwawczych dokumentu lub według rodzajów bibliotek. Czas dotarcia książki do czytelnika to 5 - 7 dni. Kolejny projekt znany jest pod nazwą Secondlife – drugie życie. To ogólnoświatowy portal (2003), w którego wirtualnej rzeczywistości funkcjonują także biblioteki. W 2007 roku powstała Bohemia (czeskie i słowackie miasto). Już dwa miasta czeskie także istnieją w tym portalu. Od 1 lipca 2008 roku działa tam Biblioteka Regionalna w Karwinie, która wykupiła wirtualną parcelę i wybudowała wirtualną bibliotekę, oferując swoje usługi. Zorganizowana została również konferencja wirtualna we współpracy z Uniwersytetem im. T.Masaryka w Brnie, która była pozytywnie oceniona przez użytkowników portalu.

Prof. ing. Milan Konvit, PhDr. Libuše Foberová i Barbora Koneszova z Instytutu Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska) opracowali wystąpienie na temat Biblioteka a remediacja, które przedstawiła pani Barbora Koneszova. Zdaniem autorów pojawienie się bibliotek cyfrowych przyniosło szereg pytań, z których najważniejsze to „Jaki jest (i będzie) stosunek bibliotek tradycyjnych i cyfrowych?". Autorzy poszukiwali odpowiedzi korzystając z teorii remediacji w dziedzinie bibliotek. Wskazali, że bibliotekę można postrzegać jako szczególny rodzaj mediów komunikacyjnych. W podsumowaniu stwierdzili, że różnice między biblioteką tradycyjną a cyfrową są na tyle znaczące, że biblioteka cyfrowa nie może, przynajmniej w perspektywie średnioterminowej, całkowicie zastąpić tradycyjnej biblioteki. Remediacja bibliotek cyfrowych stanowić będzie przejęcie tradycyjnych form bibliotecznych, treści informacyjnych oraz ich organizację, zaś bibliotekom tradycyjnym przyniesie przejmowanie niektórych procesów typowych dla bibliotek cyfrowych.

Kolejne wystąpienie pani Heleny Legowicz z Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska) Czy biblioteka ma przyszłość? to Rozważania bibliotekarki z 30 - letnim stażem. Wspomnienia ze studiów przeplatały się z celnymi uwagami na temat umiejętności bibliotekarskich przydatnych w pracy zawodowej. Autorka broniła także tradycyjnej książki, przyznając że zawód bibliotekarza podlega ciągłym zmianom. Przyszłość bibliotek pani Legowicz widzi w umiejętnym i zrównoważonym wprowadzaniu nowych usług i korzystaniu z nowych technologii w bibliotekach.

Działania promocyjne biblioteki na przykładzie Biblioteki Publicznej im. W. Biegańskiego w Częstochowie przedstawiła pani Beata Grzanka, zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Szczególną uwagę zwróciła na wykorzystanie w promocji biblioteki reklamy komputerowej, wystawienniczej, telewizyjnej, ale także istotną rolę przypisała promocji osobistej, czyli indywidualnej pracy bibliotekarza z czytelnikiem. Jej zdaniem w promocji istotną funkcję pełnią działania związane z public relations, czyli budowanie pozytywnych kontaktów ze środowiskiem. Zaprezentowany został budynek biblioteki oraz działania skierowane do czytelników, przede wszystkim te związane z pedagogiką biblioteczną.

O bibliotekach przyszłości czy raczej o przyszłości bibliotek mówiła pani Bogusława Nasalska z Bielskiego Oddziału TNBSP, zachęcając uczestników do spojrzenia na bibliotekę oczami dziecka. Z rozważań wynikało, że komputery powinny być uzupełnieniem wyposażenia bibliotek, ale najważniejsze są kolorowe i piękne książki, zaś szczególna rola przypisana zostaje czytaniu w miłej i przyjaznej atmosferze. Troską napawa przyszłość bibliotek szkolnych, które wymagają nakładów finansowych. Ale najważniejszym zdaje się być brak dyskusji na temat bibliotek, zwłaszcza szkolnych.

Kolekcja przewodników turystycznych tworzona w Bibliotece Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie jako forma promocji zbiorów to tytuł wystąpienia pani Barbary Andrzejewskiej, która uznała promocję zbiorów za jeden z warunków funkcjonowania biblioteki. Tworzenie kolekcji przewodników wymusili sami studenci, co wykazały badania ankietowe. Koniecznym było oczywiście zapewnienie niezbędnych funduszy na ten cel.

O Idei Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego mówiła dr Renata Sowada z Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie, przypominając o głównych celach i założeniach Forum. Za najważniejsze uznała integrację środowiska bibliotekarzy i współpracę stowarzyszeń, instytucji i bibliotek w organizacji tego przedsięwzięcia.

W podsumowaniu konferencji głos zabrali dyrektor Remigiusz Lis, Kazimierz Piekarz – prezes Okręgu Śląskiego ZNP, Tomasz Szczygłowski – wiceprzewodniczący Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Ponadto rozwiązane zostały konkursy dla uczestników konferencji.
Uczestnicy zwiedzili również Bibliotekę Jasnogórską oraz Bibliotekę Akademii Polonijnej.

Celem Forum była integracja oraz wymiana doświadczeń przez bibliotekarzy. Forum było okazją do wymiany poglądów, dyskusji nad problemami bibliotekarzy. Konferencja potwierdziła potrzebę organizacji takich spotkań.

Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego to spotkanie, które na trwałe wpisuje się w kalendarz bibliotekarski.
Jest jedną z największych konferencji bibliotekarskich w Polsce.
Ważnym wyróżnikiem spotkania jest jego międzynarodowy charakter, potwierdzony corocznym udziałem bibliotekarzy zagranicznych, reprezentujących Republikę Czeską i Słowację.
W roku obecnym po raz pierwszy, ale mamy nadzieję nie ostatni, w Forum wzięli udział jako wykładowcy, przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

Dziękując zgromadzonym za udział w konferencji dr Renata Sowada zaprosiła wszystkich do uczestnictwa w kolejnym Forum, które odbędzie się za rok, w marcu 2010 roku, w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.