Prezentacje Prelegentów XVIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Zawierciu, 20 IV 2023

1. Postmodernizm a kultura czytelnicza, czyli czy promocja praktyk lekturowych może być rasizmemdr Małgorzata Gwadera, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2. Czytamy kolejną setkę – Čteme další stovkuMarkéta Kukrechtová, Biblioteka Regionalna w Karwinie, Republika Czeska

3. Biblioteka otwartych drzwi - praca z czytelnikiem zaburzonym psychicznie oraz nieneurotypowym w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej – Beata Kubica, Książnica Beskidzka, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Monika Regulska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro Programu eTwinning

5. Narzędzia i zasoby cyfrowe wspierające pracę kreatywnego nauczyciela bibliotekarza – Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie


7. Wykorzystanie narzędzi do tworzenia kolekcji zasobów cyfrowych w działalności informacyjnej biblioteki – dr Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

8. Z nowoczesnością na Ty – działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu – Małgorzata Głąb, Izabela Szymczyk, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu

9. Biblioteka centrum edukacji cyfrowej Alina Grabna, Zespół Szkół Samochodowych i Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie, dr Renata Sowada, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie