X Jubileuszowe Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie (2014)

X JUBILEUSZOWE FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
27 MARCA 2014 (CZWARTEK) GODZ. 9.00 - 16.00

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w X JUBILEUSZOWYM FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na temat "Biblioteka bliżej czytelnika", które odbyło się w Auli Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w dniu 27 marca 2014r.
Dziękujemy Współorganizatorom przedsięwzięcia oraz Sponsorom materiałów.
X Forum zgromadziło blisko 180 uczestników: zaproszonych gości, dyrektorów bibliotek, przedstawicieli stowarzyszeń bibliotekarskich i związków zawodowych, nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, przedstawicieli mediów.
Dziękujemy Państwu za udział i zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem oraz relacjami z Forum.

Honorowy patronat nad X Forum sprawowali:

Marszałek Województwa Śląskiego - Mirosław Sekuła
Wojewoda Śląski - Piotr Litwa
Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber
Prezydent Miasta Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk.Patronat medialny:          

Regionalny patronat medialny:  "Częstochowski Biuletyn Oświatowy"; „Biuletyn Edukacyjny SOD”.

Konferencja odbyła się w Jubileuszowym Roku Czytelnika.   

Konferencja skierowana była do bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy, organów prowadzących biblioteki i szkoły, przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół i bibliotek.

Wystąpienia prelegentów podczas X Forum:

Biblioteka wobec czytelników bliższych i dalszychprof. zw. dr hab. Malicki, Biblioteka Śląska
Biblioteki cyfrowe w Republice Słowackiej oraz usługi cyfrowe Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martiniedr Darina Janovska, Słowacka Biblioteka Narodowa
Emocje a użytkownik. Afektywna współzależność w interakcji użytkownik – biblioteka dr Monika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński
Słowackie czasopismo Knižnica: z miesięcznika kwartalnik, czyli próba przetrwania w niełatwych czasach Tomasz Trancygier, Słowacka Biblioteka Narodowa
Ewolucja pracy nauczyciela-bibliotekarza we współczesnej szkoleDanuta Pobudkiewicz, TNBSP Bielsko – Biała
Skontrum – łatwe, szybkie i przyjemnePaweł Górski, Progman, Wolters Kluwer
Liryka Ludmiły Marjańskiejprof. dr hab. Elżbieta Hurnik, Akademia im. Jana Długosza
Zmiany w organizacji pracy i usług bibliotecznych dr Halina Molin, Biblioteka Regionalna w Karwinie
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020 jako wyraz polityki kulturalnej państwadr Małgorzata Gwadera, Uniwersytet Śląski
International Librarians Network – podsumowanie roku działania projektu w Polsce i na świecieMagdalena Gomułka, Biblioteka Śląska
Tuwimowo, czyli gry i zabawy w Zespole Szkół Handlowych w KatowicachIwona Müller, Zespół Szkół Handlowych w Katowicach
Podsumowanie konferencji - dr Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP.

Uczestnicy spotkania postanowili skierować pismo ws. bibliotek szkolnych do pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej Minister Edukacji Narodowej oraz pana Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

EKSPOZYCJA WYDAWNICTW:

Podczas Forum swoją ofertę prezentować będą m.in.:
-


-     Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Materiały promocyjne przekazali:
-    Urząd Miasta Częstochowy;
-

- Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
- Agencja Sukurs - wydawca miesięcznika "Biblioteka w Szkole",
- Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna,
- Wydawnictwo "Głos Nauczycielski",
- Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP,
- Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Plakat konferencji tutaj.
X Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego zorganizowali:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie,

przy współpracy:
Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska),
Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie (Republika Słowacka),
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Sekcji Bibliotekarskiej przy Okręgu Śląskim Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach,
Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach,
Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej,
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie,
Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie,
Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie,
Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego,
Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie,
Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie,
Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku - Białej,
Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Informacje dotyczące Forum:
Renata Sowada - rsowada@znp.edu.pl; klementinum@autograf.pl; tel. 603 210 490.Aktualizacja: 1.04.2014.