II Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Bielku-Białej (2006)

II FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej
mgr inż. Jacka Krywulta
na temat:


Bibliotekarz : wychowawca, animator kultury informacyjnej;
organizowane  było przez Bielski Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w porozumieniu z Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie,  w dniu 23 marca 2006 roku w Bielsku-Białej w godz.: 9.00 - 16.00 w auli Wyższej Szkoły Administracji przy ul. A. Frycza Modrzewskiego 12 .
 
Informacje na tronie internetowej Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku-Białej dostępne tutaj.