XI Forum BIbliotekarzy Województwa Śląskiego w Dąbrowie Górniczej (2015)

XI FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
27 MARCA 2015 (PIĄTEK) GODZ. 9.30 - 16.00

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w XI FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
na temat "Biblioteka - priorytety i pomysły",
które odbyło się Sali Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
przy ul. Cieplaka 1c w dniu 27 marca 2015r. w godz. 9.30 - 16.00.

Konferencja skierowana była do bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy, organów prowadzących biblioteki i szkoły, przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół i bibliotek, wydawców i księgarzy.

Zgromadzonych powitała prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą, Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Spośród zaproszonych gości głos Krzysztof Baszczyński, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Uczestnicy wysłuchali natępujących wystąpień:
Kreatywnie i aktywnie. Działalność bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2014 roku - dr Magdaleny Madejskiej, Biblioteka Śląska w Katowicach;
Analizy w zakresie statystyki kultury na Słowacji i ich realizacja w bibliotekachdr Dariny Janovskiej, Słowacka Biblioteka w Martinie;
Wspieranie uczniów w odbiorze tekstów kultury na przykładzie programu "Tu puka sztuka" realizowanego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach - Katarzyny Czapli-Durskiej, Aleksandry Zielińskiej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach;
Polscy autorzy na łamach współczesnej słowackiej prasy bibliotekarskiejTomasza Trancygiera, Słowacka Biblioteka Narodowa w Martinie;
Działalność Biblioteki Regionalnej Karwina w środowisku lokalnym - Heleny Legowicz, Biblioteka Regionalna w Karwinie;
Bibliotekarz jako pracownik wiedzy - dr Radosława Molendy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
Wiedza, nauka i rozrywka w The Library of Birmingham - Barbary Marii Morawiec, "Lustro Biblioteki";
Nowy system wspomagania szkół i placówek - szansą i wyzwaniem dla bibliotek pedagogicznych - Kamili Jakubczyk, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Dąbrowie Górniczej;
Przerwa międzylekcyjna w bibliotece szkolnej - dr Renaty Sowady, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie.

Konferencję podsumowała Renata Sowada, przewodnicząca Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP. Współorganizatorom podziękowania wręczyła pani Henryka Stachańczyk, przewodnicząca Komisji Pedagogicznej Zarządu Głównego ZNP, a prelegentom przekazał pan Mariusz Żołędziewski, członek Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie.

Honorowy patronat nad XI Forum sprawowali:

Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Saługa
Wojewoda Śląski - Piotr Litwa
Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza - Zbigniew Podraza


Patronat medialny:


oraz


www.dobrawa.pl www.dg.pl


 

XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego zorganizowali:

Biblioteka Akademicka im. prof. J. Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ,
Sekcja Bibliotekarska przy Okręgu Śląskim Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach,
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie ,

przy współpracy:
Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska),
Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie (Republika Słowacka),
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dąbrowie Górniczej,
Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach,
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach,
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej,
Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie,
Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku - Białej.

Materiały promocyjne uczestnikom przekazali:

- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,  
- Związek Nauczycielstwa Polskiego,
- Wydawnictwo "Głos Nauczycielski",
- Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP,
- Agencja Sukurs - wydawca miesięcznika "Biblioteka w Szkole",
- Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,
- Punkt Infromacji Europejskiej Europe Direct - Katowice.


Udział w konferencji był nieodpłatny. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale.

Kontakt z organizatorami:
Renata Sowada – e-mail klementinum@autograf.pl; tel. 603 210 490;
Anna Suchecka, Aleksandra Pasieka – biblioteka@wsb.edu.pl; tel. 32 295-93-56.

Informacje dotyczące Forum:
Renata Sowada - klementinum@autograf.pl; tel. 603 210 490.

Informacje o konferencji także na stronie Wyższej Szkoły Biznesu.


Aktualizacja: 4.04.2015.