XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Lublińcu (2018)

Po XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Lublińcu

Wszystkim Państwu, Uczestnikom 

XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Lublińcu

serdecznie dziękujemy za dzisiejszą obecność.

 

Organizatorom i Współorganizatorom Forum

dziękujemy za przygotowanie przedsięwzięcia,

a Prelegentom za interesujące wystąpienia motywujące nas do działania.

 
 
Pan mgr Dariusz Domański, Wicekurator Oświaty
 
 
Pan mgr Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lublińca
 
 
Pan prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Dyrektor Biblioteki Śląskiej
 
 
Pani mgr Alina Grabna, Członek RG TNBSP
 
 
Uczestnicy Forum
 


 

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział

w XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

"Biblioteka w działaniu - działanie w Bibliotece" 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

które odbyło się 20 marca 2018r. w godz. 9.30 - 15.15

w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9.

 Forum odbyło się honorowym patronatem


pana mgra Jarosława Wieczorka Wojewody Śląskiego

                                      
                                         pani mgr Urszuli Bauer Śląskiego Kuratora Oświaty
        
          pana mgra Edwarda Maniury Burmistrza
Miasta Lublińca.

Patronat medialny sprawowali:  


http://www.glos.pl/


"OGNISKOWIEC"

Sponsorzy:
Materiały promocyjne przekazał  Burmistrz Miasta Lublińca.

„Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe wydawca "Guliwera" przekazało egzemplarze czasopisma.

 

Wydawnictwo "Głos Nauczycielski" przekazało egzemplarze Tygodnika.

 
 
Materiały promocyjne przekazały także:

   Wydawnictwo Literatura 


 
Wydawnictwo Harmonia 

XIV Forum było wydarzeniem programu eTwinning.          
 

FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO to spotkanie o charakterze naukowym i integracyjnym, które ma swoją tradycję. I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego zorganizowane zostało w Częstochowie w dniu 23 marca 2005 roku, kolejne: w Bielsku-Białej (2006), Katowicach (2007, 2010. 2017), Rybniku (2008), Częstochowie (2009, 2014), Bielsku-Białej (2011), Cieszynie (2012), Sosnowcu (2013), Dąbrowie Górniczej (2015), Zabrzu (2016).


Podczas Forum spotykają się bibliotekarze bibliotek szkolnych, publicznych, naukowych, specjalistycznych i kościelnych oraz osoby związane z czytelnictwem i książką, by omawiać sprawy zawodowe, wymieniać doświadczenia i rozwiązywać bieżące problemy.Podczas XIV Forum wysłuchaliśmy referatów, które wygłosili:

Biblioteka: Między aktywnością a pasywnością - prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Biblioteka Śląska w Katowicach;

Model kompetencyjny bibliotekarza i pracownika informacji - dr Małgorzata Gwadera, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego;

Recepta na najlepszą bibliotekę publiczną. Jak to robią w Barcinie - prof. UKW dr hab. Zdzisław Gębołyś, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

"Guliwer - czasopismo o książce dla dziecka" w działaniach Biblioteki Śląskiej w Katowicach - dr Edyta Antoniak-Kiedos, Biblioteka Śląska w Katowicach;

Działania promujące edukację czytelniczą i medialną w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie - mgr Anna Dąbrowska, PBP RODN "WOM" w Częstochowie;

Bibliotekarz i jego rola w promocji regionu - mgr Łukasz Żywulski, Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Heneczka w Piekarach Śląskich;
 
Wartości w polskiej literaturze dla dzieci - mgr  Wiesława Jędrzejczykowa, Redaktor Naczelna Wydawnictwa Literatura;
Lubliniecka Biblioteka wczoraj i dziś - mgr Joanna Brzezina, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu

Muzeum Pro Memoria Edith Stein - mgr Magdalena Oberska, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu
 
Gazeta szkolna formą promocji szkoły i biblioteki mgr Alina Grabna, Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie;

Słucham-czytam-myślę”. Projekty biblioteczne w programie eTwinning europejskiej współpracy szkół - mgr Miłosława Pasternak, mgr Izabela Sitek, dr Renata Sowada, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

Wybrane prezentacje do przedstawionych wystąpień dostępne są na Blogu Sekcji Bibliotekarskiej ZNP.


Program XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Udział w Forum

Udział w XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego był  nieodpłatny, uczestnicy przyjechali  na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie.
Uczestnicy otrzymali zaświadczenie o udziale w Forum.

 Dziękujemy za zgłoszenia!Organizatorzy:

 


Organizatorzy:
- Miejski Dom Kultury w Lublińcu;


- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia "WOM" w Częstochowie, Filia w Lublińcu;Współpraca:

- Biblioteka Śląska ;   


- Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska); 
- Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

- Okręgowa Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach- Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu;