IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Rybniku (2008)

W dniu 3 kwietnia 2008 roku, w sali "Klubu Energetyka" w Rybniku odbyło się IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego.
Temat Forum brzmiał: Nowe formy i środki pracy z czytelnikiem - wymiana doświadczeń. Realizacja programu dydaktyczno - wychowawczego placówki. Bibliotekarz i użytkownik w Multimedialnym Centrum Informacji. Wizerunek biblioteki i bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym.
Kolejne już spotkanie bibliotekarzy województwa zgromadziło około 250 uczestników. Idea Forów Bibliotekarzy Województwa Śląskiego to autorski projekt, zapoczątkowany w dniu 17 marca 2005 roku w sali Urzędu Miasta w Częstochowie, następnie zaaprobowany i rozwijany w kolejnych corocznych spotkaniach w Bielsku-Białej (2006) oraz Katowicach-Szopienicach (2007).

Głównymi organizatorami spotkania w bieżącym roku były Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Rybniku oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku. Obrady Forum prowadziła prezes Oddziału TNBSP w Rybniku - Romana Piecha.
Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Rybnika - Adam Fudali.

Wykład inauguracyjny Forum wygłosił prof. dr hab. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej. Temat wykładu: Estetyka wokół nas - o problemach bibliotekarskich codzienności.
Kolejne wystąpienia wygłosili: mgr Jolanta Drosdoł: Biblioterapia w bibliotece pedagogicznej - z doświadczeń chorzowskiej filii PBW w Katowicach oraz mgr Jan Jackowicz - Korczyński: Uciekający świat: edukacjo, biblioteko... - gdzie jesteś?.
Następne wystąpienie - mgra Juliusza Wasilewskiego, redaktora "Biblioteki w Szkole": Współpraca nauczycieli bibliotekarzy pilnie poszukiwana niestety nie zakończyło się konkluzjami, aczkolwiek doceniamy fakt wymienienia w gronie środowisk nauczycieli bibliotekarzy - sekcji bibliotekarskich Związku Nauczycielstwa Polskiego, w tym Sekcji Bibliotekarskiej w Częstochowie i przedstawienia, oprócz atutów TNBSP (które niewątpliwie istnieją i jest ich wiele), także słabych stron organizacji. To wystąpienie, naszym zdaniem było najważniejszym w czasie Forum, bowiem dotyka problemu słabości środowiska. Próba definicji przyczyn już jest sukcesem, być może następne Fora odpowiedzą na pytanie, jak to zmienić.
W następnym wystąpieniu mgr Bożena Boryczka skoncentrowała się na zagadnieniu: ICIM w bibliotece - tworzenie multimedialnych i drukowanych pomocy dydaktycznych.

Po przerwie oraz losowaniu niespodzianek (m.in. książek, koszulek, akcesoriów komputerowych - gratulujemy pomysłu!) przedstawiono następujące wystąpienia:
mgr Ewa Łopatka: Akcja e-Twinning w SP 5 w Rybniku jako przykład wykorzystania ICIM,
mgr Danuta Brzezińska: A może bookcrossing?.
Prowadząca Forum odczytała wystąpienie mgra Kazimierza Szymeczki: Szkoła przetrwania wg Szymeczki.
Mgr Helena Legowicz z Oddziału Literatury Polskiej Regionalnej Biblioteki w Karwinie - Frysztacie (Republika Czeska) przedstawiła wystąpienie: Promocja polskiej współczesnej literatury dziecięcej na zaolziańskim Śląsku Cieszyńskim, dokumentując ogromne zaangażowanie Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki w Republice Czeskiej.
Kolejne interesujące wystąpienie mgr Jolanty Pytel: "Uczenie się przez całe życie!" - co program Comenius proponuje bibliotekarzom? otworzyło przed nami nowe możliwości wykorzystania funduszy unijnych. Informacje na temat programu: strona internetowa programu Socrates - Comenius.

Kolejne przedstawione wystąpienia to:
mgr Helena Warczok: Biblioteka w regionie,
mgr Bogusława Nasalska, mgr Danuta Pobudkiewicz: Konkurs "Bajarz Roku" oraz warsztaty terapeutyczne,
mgr Elżbieta Pawełka: Rola biblioteki szkolnej w pokonywaniu "library anxiety".

Obrady Forum zakończyło krótkie podsumowanie mgr Romany Piecha.

Informacje również na stronie internetowej Oddziału TNBSP w Rybniku.