XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Zabrzu (2016)

XII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZABRZU
18 MARCA 2016 (PIĄTEK) GODZ. 9.30 - 15.00Serdecznie dziękujemy za Państwa udział w XII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
na temat "Biblioteka przestrzenią do działania",
które odbyło się w dniu 18 marca 2016r. (piątek) w godz. 9.30 - 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. 3 Maja 91a w Zabrzu.

Konferencja skierowana była do bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy, organów prowadzących biblioteki i szkoły, przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół i bibliotek, wydawców i księgarzy.

Honorowy patronat:

Wojewoda Śląski
Śląski Kurator Oświaty
Prezydent Miasta Zabrze


Patronat medialny:      
                
oraz 


"Nowiny Zabrzańskie"

Telewizja Zabrze

"Nasze Zabrze Samorządowe"

Relacja Telewicji Zabrze tutaj.

Omawiane zagadnienia:

- działania popularyzujące czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i rodziców,
- współpraca z wydawnictwem jako jedna z możliwości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w bibliotekach,
- różnorodne formy pracy z książką,
- dziecko w świecie literatury,
- biblioteka jako miejsce nauki, kultury i rozrywki,
- promocja działań biblioteki.Referaty wygłosili:

- prof. zw. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
- prof. zw. dr hab. Karol Daniel Kadłubiec – wykładowca uniwersytecki, autor licznych publikacji, promujący książkę „W cieszyńskim mateczniku”,
- dr  Halina Molin – dyrektor Biblioteki Regionalnej w Karwinie,
- Andrzej Żak – autor licznych książek fantasy oraz słuchowisk radiowych dla dzieci i młodzieży,
- Joanna Lewandowska – przedstawiciel Wydawnictwa Akapit Press,
- Katarzyna Herich – nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach,
- Justyna Konieczny – bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu,
- Jolanta Janicka - nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie.XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego zorganizowali:

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach,
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zabrzu;  

współorganizatorzy:
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,
Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu,
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Fusieckiego w Zabrzu,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach oraz Filia w Zabrzu,

przy współudziale:

Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska),
Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie,
Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie
Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie (Republika Słowacka),
Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach,
Stowarzyszenia "Wielka Liga" w Katowicach,
Wydawnictwa Akapit Press S.A. w Łodzi.

Program XII Forum:

Pobierz szczegółowy Program XII Forum.

Dla chętnych przewidziano zwiedzanie kopalni "Guido".

Materiały promocyjne Uczestnikom przekazali m. in.: :

- Związek Nauczycielstwa Polskiego,
- Wydawnictwo "Głos Nauczycielski".Udział w konferencji był nieodpłatny. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w konferencji.

Kontakt z organizatorami:
Renata Sowada – e-mail klementinum@autograf.pl; tel. 603 210 490;
Róża Mordyńska – biblioteka@ckp.zabrze.pl.Aktualizacja: 13.04.2016.