XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie - zdalne (2021)

 Szanowni Państwo!


Dziękujemy  Państwu za udział
XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie,
które miało miejsce 20 października 2020 roku  (wtorek) w godzinach 10.30 - 16.00
na platformie  ClickMeeting.

Temat Forum: "Biblioteka partnerem użytkownika".


Patronat honorowy:      Patronat medialny:

Portal Stowarzyszenia  Bibliotekarzy Polskich    www.sbp.pl    

Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy ZO w Katowicach 


   

                                               Czasopismo "Politechnika Częstochowska"                                

Wydarzenie programu eTwinning.  Dziękujemy za przygotowanie następujących wystąpień:

,,Jak czytał Blaise Pascal" – prof. dr hab. Zbigniew Kadłubek, Biblioteka Śląska

"Częstochowa i okolice. Literatura regionu na przełomie XX i XXI w." - prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

"Specjalne działania w Karwinie dla publiczności" - Mgr. Markéta Kukrechtová,  Biblioteka Regionalna Karwina


Z książką na walizkach“ - Mgr. Marcela Wierzgoń,  Biblioteka Regionalna Karwina


E-learning w bibliotece. Z doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach – dr Anna Marcol

"Kulturowe uwarunkowania pragmatyki bibliotecznej" - dr Małgorzata Gwadera, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Oferta rozwoju zawodowego programu eTwinning” – mgr Monika Regulska, Krajowe Biuro eTwinning, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie


"Wzrost znaczenia  Open Access dla artykułów w czasopismach na przykładzie publikacji pracowników i doktorantów Politechniki Częstochowskiej" - mgr Marlena Badora, mgr Michał Jakubowski, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej


„Biblioterapia formą promocji czytelnictwa w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie” - mgr Katarzyna Kucharzewska

"Biblioteki szkolne w dobie pandemii" - dr Renata Sowada, mgr Alina Grabna, Sekcja Bibliotekarska ZNP i Oddział TNBSP w Częstochowie:Informacje nt. Forum:

Informacje na stronie Urzędu Miasta Częstochowy  tutaj

Sprawozdanie z Forum tutaj.-------------------------------------------------


Cele Konferencji:
- promocja działalności bibliotek, 
zwrócenie uwagi na istotne funkcje biblioteki, 
- integracja środowiska bibliotekarzy,  
wymiana doświadczeń zawodowych.


Poruszane zagadnienia:
¤ biblioteka jako miejsce rozwijania kluczowych kompetencji
¤ zmiany organizacyjne w bibliotece,
¤ e-learning w bibliotece,
¤ biblioteka w środowisku lokalnym,
¤ promocja działalności biblioteki
¤ specyfika działalności czytelniczej bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych

¤ inne.

Organizatorzy: 

- Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej,
- Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, - Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie,
- Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie;

przy współpracy:


Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska),
Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach,
Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,
Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie,
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie,
Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.

Informacje nt. Forum:
- na stronie Urzędu Miasta Częstochowy
- na stronie Sekcji Bibliotekarskiej ZNP