XV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Tychach (2019)

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział

w XV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego,

które odbyło  się

26 marca 2019 roku (wtorek) w godz. 9.00 - 15.00

w Sali Tyskiej  Orkiestry  Kameralnej  Miasta  Tychy "Aukso"

w Mediatece  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach

przy Alei Marszałka Piłsudskiego 16.


Temat tegorocznego Forum

„Strzeż się człowieka jednej księgi” (św. Tomasz z Akwinu)

 – różnorodność atutem bibliotek.


 Patronat honorowy:

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek


Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer                                                 Prezydent Tychów- Andrzej Dziuba


Patronat medialny:  


http://www.glos.pl/

"OGNISKOWIEC"

Podczas XV Forum wysłuchaliśmy następujących wystąpień:

* Optymistyczna wizja tradycyjnych książek w esejach Vilema Flussera prof. dr hab. Zbigniew Kadłubek, Biblioteka Śląska w Katowicach;
Księga ksiąg. Najważniejsze edycje narodowe Biblii od renesansu do czasów współczesnych - dr hab. Jolanta GwioździkInstytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
* Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie pomostem między narodami Marta Orszulikova, Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska);
* Projekty transgraniczne Biblioteki Regionalnej w Karwinie Marcela Wierzgoń, Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska);

Wartości w literaturze dla dzieci i młodzieży - Wiesława Jędrzejczykowa, Redaktor Naczelna Wydawnictwa Literatura";
* Dostęp do edukacji, informacji i kultury jako prawo każdego człowieka i rola bibliotek w tym zakresie (w tym przeciwdziałanie wykluczeniom różnego typu) dr Sabina Cisek, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego;
* Zmieniające się funkcje i usługi bibliotek. Kluczowe trendy technologiczne, ekonomiczne i społeczne i ich wpływ na działania bibliotek dr Magdalena Wójcik, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego; 

* Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach Anna Krawczyk, Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach;
* Nie tylko dla nauczycieli. Oferta edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach dr Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach;
* O wartościach w bibliotece szkolnej - dr Renata Sowada, Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach;
* Literatura za makulaturę Katarzyna Jarosz, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Tychach;
* Szkolenia wyjazdowe Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Tychach 2009-2018 Jolanta Rolnik, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Tychach.  XV Forum zgromadziło ponad 170 uczestników. Dziękujemy!


Informacji udziela:

Justyna Górnikowska-Bogucka justynagornikowska@poczta.onet.pl  
Po zakończeniu Forum miało miejsce zwiedzanie Tyskiego Browaru Książęcego, informacje - Jolanta Rolnik jola_rolnik@wp.pl

Program Forum


Przemawia pan Maciej Gramatyka, zastępca prezydenta miasta Tychy ds. społecznych.


List Rady Głównej TNBSP odczytuje pani Alina Grabna, Członek RG i prezes Oddziału w Częstochowie.


Referat wygłasza pan prof. dr hab. Zbigniew Kadłubek, dyrektor Biblioteki Śląskiej.


Referat wygłasza pani dr hab. Jolanta Gwioździk, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  

Referat wygłasza pani Marta Orszulikova, Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska).Referat wygłasza pani  Marcela Wierzgoń, Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska).Referat wygłasza pani dr Sabina Cisek, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Referat wygłasza pani dr Magdalena Wójcik, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Referat wygłasza pani Anna Krawczyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.


Zwiedzanie Mediateki.


Referat wygłasza pani dr Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. 


Referat wygłasza pani Jolanta Rolnik,  wiceprzewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Tychach.

Po Forum:


"Dziennik Zachodni"

"Kapitał Polski" 
Organizatorzy: