IX Forum BIbliotekarzy Województwa Śląskiego w Sosnowcu (2013)

IX FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO                      W SOSNOWCU
21 MARCA 2013 (CZWARTEK) GODZ. 10.00 - 16.00

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w IX FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na temat "Biblioteka: kompetencje, komunikacja, kultura", które odbyło się w Auli Multimedialnej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
Dziękujemy Współorganizatorom przedsięwzięcia oraz Sponsorom materiałów.
IX Forum zgromadziło blisko 240 uczestników: zaproszonych gości, dyrektorów bibliotek, przedstawicieli stowarzyszeń bibliotekarskich i związków zawodowych, nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, przedstawicieli mediów.
Dziękujemy za tak liczny udział i zapraszamy do obejrzenia zdjęć i zapoznania się ze sprawozdaniem.

Honorowy patronat nad IX Forum sprawowali:
Wojewoda Śląski - Zygmunt Łukaszczyk
Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber
Prezydent Miasta Sosnowca - Kazimierz Górski.

Patronat medialny: 
 
                                                            "Poradnik Bibliotekarza"
 


Spośród gości podczas IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego głos zabrali:
Marzena Łykowska, reprezentująca Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Barbara Michniak, wiceprezes Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Tematem przewodnim Forum były działania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz skierowane przeciwko bibliotekom szkolnym, ale także ostatnio podejmowane działania jednostek samorządu terytorialnego zmierzające do zmian statutowych w działalności bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych.
Uczestnicy IX Forum podjęli decyzję o skierowaniu pisma w tej sprawie do premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska.

Zgromadzeni wysłuchali następujacych wystąpień, które wygłosili:
- prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Biblioteka Śląska, Katowice: Biblioteka w środowisku bliższym i dalszym;
- dr Małgorzata Janiak, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Estetyka baz danych: katalogii biblioteczne i biblioteki cyfrowe;
- dr Halina Molin, Helena Legowicz, Biblioteka Regionalna, Karwina: Ja czytam tobie a ty mnie - projekt realizowany w Bibliotece Regionalnej w Karwinie;
– dr Darina Janovská, tł. Tomasz Trancygier, Słowacka Biblioteka Narodowa, Martin: Realizacja programu narodowego opieki nad dziećmi i młodzieżą w bibliotekach słowackich;
- Danuta Pobudkiewicz, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Bielsko-Biała: Wielozadaniowość bibliotekarza - z doświadczeń nauczycieli bibliotekarzy;
– Andrej Agricola, Słowacka Biblioteka Narodowa, Martin: Działalność edukacyjna, informacyjna, naukowa Słowackiej Biblioteki Narodowej;
- dr Małgorzata Gwadera, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: Kompetencje czytelnicze i informacyjne użytkowników bibliotek;
- Michał Tomaszek, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice: Wielozadaniowość pracownika akademickiej, hybrydowej biblioteki otwartej na przykładzie CINiBA;
– Izabela Bajor, Anna Hiller, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM”, Częstochowa: Projekty edukacyjne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie metodą popularyzacji czytelnictwa i integracji biblioteki ze środowiskiem;
– Agnieszka Pollak - Olszowska, Biblioteka Zespołu Szkół im. J. Tuwima, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Bielsko - Biała: Projekty edukacyjne na temat historii II wojny światowej realizowane w bibliotece Zespołu Szkół im. J. Tuwima w Bielsku - Białej;
- Krystyna Wołoch, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Gliwice: Działania Powiatowej Biblioteki Publicznej na rzecz środowiska bibliotekarskiego;
– dr Renata Sowada, Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Katowice: Współpraca bibliotek na co dzień i od święta.

Ponadto Juliusz Wasilewski, redaktor naczelny "Biblioteki w Szkole" przedstawił działania w ramach akcji "Stop likwidacji bibliotek", a Jadwiga Chruścińska, redaktor naczelna "Poradnika Bibliotekarza" zaprezentowała historię i działalność czasopisma.

Podczas Forum swoje działania prezentowały: Sekcje Bibliotekarskie ZNP, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, ponadto odbył się kiermasz Oficyny Wydawniczej HUMANITAS w Sosnowcu.

Uczestnicy Forum otrzymali egzemplarze czasopism "Głos Nauczycielski", "Poradnik Bibliotekarza", "Biblioteka w Szkole", "Świetlica w Szkole", "Wszystko dla Szkoły", jak też broszurę Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Sosnowcu, "Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie" oraz katalogi Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP z Kielc.
IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego organizowali:

Biblioteka Śląska w Katowicach,
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie,

przy współudziale:
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Sekcji Bibliotekarskiej przy Okręgu Śląskim Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach,
Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sosnowcu,
Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach,
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach,
Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie,
Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku - Białej.

27 marca 2014 zapraszamy do udziału w X Jubileuszowym Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie.

Informacje dotyczące Forum:
Renata Sowada - rsowada@znp.edu.pl; klementinum@autograf.pl; tel. 603 210 490.Aktualizacja: 10.01.2014.

Informacje na temat konferencji także w e-Kurierze NB.