VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Cieszynie (2012)

VIII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE
29 MARCA 2012 (CZWARTEK) GODZ. 10.00 - 16.00

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w VIII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na temat "Biblioteka bez granic", które odbyło się w dniu 29 marca 2012 roku w sali widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy".

Dziękujemy Sponsorom i Współorganizatorom za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

Honorowy patronat sprawowali:
Marszałek Województwa Śląskiego - Adam Matusiewicz
Wojewoda Śląski - Zbigniew Łukaszczyk
Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber
Burmistrz Miasta Cieszyna - Mieczysław Szczurek

Patronat medialny:  
 
"Poradnik Bibliotekarza"


VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego otworzył pan mgr inż. Jan Matuszek, zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna.
Spośród zaproszonych gości głos zabrały panie: Dorota Malczewska - Stus, reprezentująca Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Barbara Michniak, wiceprezes Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Grażyna Hołtyś - Warmuz, sekretarz Śląskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Uczestnicy wysłuchali następujacych wystąpień, które wygłosili:
- prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Biblioteka Śląska, Katowice: Czas przełomu. Oczekiwania, perspektywy, możliwości bibliotek publicznych;
– dr Darina Janovská, Słowacka Biblioteka Narodowa, Martin: Portál služby „Pýtajte sa knižnice” ako druh medziknižničnej spolupráce na Slovensku;
– Katarzyna Urbaniec, Biblioteka Kolegium Nauczycielskiego, TNBSP Bielsko-Biała: Profilaktyka i terapia w bibliotece ;
– dr Halina Molin, Biblioteka Regionalna, Karwina: Prezentacja Biblioteki Regionalnej w Karwinie po generalnej rekonstrukcji, zrealizowanej w latach 2010-2011 ;
– Bogusława Nasalska, Aurelia Wątroba, Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej, TNBSP Bielsko-Biała: INTEGRACJA - z naszych doświadczeń ;
– Dorota Malczewska-Stus, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bielsko-Biała: Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;
– Halina Klimsza, Dana Zipserová, Biblioteka Miejska, Czeski Cieszyn: Čítárna a literární kavárna Noiva Městské knihovny v Českém Těšíně;
– Łucja Brzeżycka, Anna Fedrizzi-Szostok, Książnica Cieszyńska: Ochrona i konserwacja zbiorów w cieszyńskich bibliotekach zabytkowych;
– dr Dagmara Bubel, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej: Model bibliotekarstwa uczestniczącego wyzwaniem i szansą dla nowoczesnej biblioteki;
– Anna Hiller, Jolanta Janicka, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM”, Częstochowa: Nowe inicjatywy edukacyjne Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie;
– dr Renata Sowada, Sekcja Bibliotekarska ZNP, Częstochowa: Pięć lat działalności Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Podczas Forum rozwiązano konkursy, a uczestnicy zwiedzili Książnicę Cieszyńską, gdzie obejrzeli wystawę "Wiek totalitaryzmów. Kiedy Bóg umiera…” oraz wzięli udział w warsztatach w pracowni konserwatorskiej.
Forum zgromadziło blisko 200 uczestników.
VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego organizowali:

Książnica Cieszyńska
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej - Filia w Cieszynie
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie

przy współudziale:
Biblioteki Śląskiej
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Sekcji Bibliotekarskiej przy Śląskim Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach
Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach
Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy"
Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie
Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie
Biblioteki Miejskiej w Cieszynie
Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie
Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie
Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku-Białej


Ekspozycja wydawnictw i sponsorzy nagród:
1. ProgMan Software z Gdyni
2. Median Polska S.A.

Materiały promocyjne przekażą:
1. Wydawnictwo "Głos Nauczycielski" - wydawca tygodnika "Głos Nauczycielski",
2. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP z Kielc,
3. Agencja Sukurs - wydawca miesięcznika "Biblioteka w Szkole".


Udział w VIII Forum był bezpłatny, uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w konferencji.