I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie (2005)

17 marca 2005 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy miało miejsce Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. Organizatorem konferencji był Oddział Częstochowski TNBSP działający w porozumieniu z Oddziałem TNBSP w Bielsku-Białej oraz Oddziałem SBP w Częstochowie. Temat Forum to: "Bibliotekarz wobec wyzwań współczesności".
Do udziału w spotkaniu zaproszono, oprócz władz miasta i regionu, także dyrektorów bibliotek z terenu województwa śląskiego, bibliotekarzy bibliotek szkolnych, naukowych, publicznych oraz osoby zainteresowane sprawami czytelnictwa.
W Forum uczestniczyło ponad 160 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu środowiska bibliotekarzy spotkaniami związanymi z wymianą doświadczeń zawodowych i integracją tej grupy zawodowej.

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:
w części I ;
- prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki, IBIN Uniwersytetu Śląskiego: Aktualne problemy polskiego bibliotekarstwa;
- mgr Katarzyna Urbaniec, TNBSP Bielsko-Biała: Szablon wizyty w wirtualnej bibliotece;
- mgr Barbara Szymańska, Biblioteka Publiczna w Częstochowie: Rola i funkcje tradycyjnej książki w XXI wieku;
- mgr Bogusława Grzywińska, TNBSP Częstochowa: Nowe formy komunikacji z czytelnikiem;

w części II:
- prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Biblioteka Śląska: Funkcja integracyjna Biblioteki Śląskiej;
- mgr Irena Walachniewicz-Jasińska, SBP Częstochowa: Pierwsze kontakty małego dziecka z książką;
- mgr Barbara Rusinek-Nowak: Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym;
- mgr Elżbieta Pawełka, TNBSP Częstochowa, sekcja katowicka: Aktywność czytelnicza dzieci;
- mgr Renata Lipniewska, wicedyrektor RODN WOM w Częstochowie: Działalność Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie.

Uczestnicy I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego zwiedzili również Bibliotekę Pedagogiczną RODN "WOM" w Częstochowie.

Na temat Forum ukazały się następujące informacje prasowe:
UG (U. Giżyńska): Bibliotekarze XXI wieku. "Gazeta Częstochowska" Czytaj....
R. Sowada: Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. "Częstochowski Biuletyn Oświatowy" 2006 nr 2. Czytaj ...
TK: Forum Bibliotekarzy. "Puls Regionu" Czytaj...